5 vaardigheden waar iedere Product Owner over moet beschikken

05/10/2018 - Tamara de Jong

Misschien heb je wel eens gehoord van ‘agile werken’ in relatie tot software-ontwikkeling. Bij deze aanpak ga je ervan uit dat de omstandigheden tijdens het ontwikkelen kunnen veranderen, daar speel je op in en op die manier zorg je voor een goed eindresultaat. Een vorm van agile werken is de scrum-methode. Dit is een effectieve en flexibele methode om in teamverband software te ontwikkelen, die veel voordelen biedt.

Mijn rol in het scrum development team is die van product owner. Het is mijn taak om het team maximaal te laten presteren voor het beste eindresultaat voor de klant. Een uitdagende en gevarieerde rol. Dit zijn de belangrijkste vaardigheden waar je als product owner over dient te beschikken:

1. SAMENWERKEN; Als product owner werk je samen met veel verschillende mensen en partijen; de scrum master, het ontwikkelteam, de klant, de project managers en de consultants. Je mening geven, goed luisteren, overleggen en duidelijk communiceren is dan erg belangrijk.
2. PRIORITEITEN STELLEN; Iedere dag komen nieuwe ideeën voorbij die interessant zijn om te ontwikkelen in de software. Maar de ontwikkelcapaciteit is beperkt. Het is dus cruciaal om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en te beslissen waar de kostbare ontwikkeltijd het beste aan besteed kan worden.
3. ORGANISEREN; De scrum-methode brengt structuur met zich mee, iedereen moet duidelijk zijn/haar taken en verantwoordelijkheden kennen. Als product owner bepaal je WAT er gebeurt (niet HOE), je geeft feedback in de review meeting, betrekt de juiste mensen in de werkzaamheden en bewaakt de voorgang.
4. VISIE VORMEN; Software-ontwikkeling vraagt om een lange-termijnvisie. Je moet weten waar je in de toekomst wilt staan met de software, in de gaten houden welke nieuwe technologieën een rol spelen en wat de ontwikkelingen bij klanten zijn.
5. STANDVASTIG ZIJN; Als product owner wil je topkwaliteit software voor de eindklant. Om dat doel te bereiken moet je vaak ‘Nee’ zeggen, vasthouden aan jouw koers en niet met alle winden meewaaien.

De rol van product owner is veelomvattend en vraagt om een sterke persoonlijkheid. Maar het is ook een leuke uitdaging waar je veel energie van krijgt. Het is een geweldig gevoel om iedere keer samen met je team een prachtig resultaat neer te zetten, waar de klant blij mee is.

Tamara de Jong is Product Owner bij Dysel en in die rol verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de software. Ze verzamelt ideeën, bepaalt de roadmap, stelt prioriteiten en bewaakt de voortgang.

Share:
Facebook Twitter Linkedin Email

Leave your feedback here!