Dit is waarom iedere organisatie een missie en visie nodig heeft

12/10/2018 - Philip van Kemenade

Als organisatie kun je niet zonder een missie en een visie. Ze verwoorden het bestaansrecht van jouw organisatie en helpen je bij het bepalen van de juiste koers. In de missie druk je uit waar jouw organisatie voor staat en welke bijdrage je levert aan de samenleving. De visie geeft handen en voeten aan deze missie; de visie legt uit wat je wilt bereiken als organisatie. Samen zijn de missie en visie van essentieel belang om richting te geven aan de organisatie.

Een missie formuleren

De missie vormt het fundament van de organisatie. De motieven van de oprichter zijn veelal bepalend voor de missie. De oprichter is het bedrijf ooit gestart om een bepaalde droom na te jagen of een bepaald doel te verwezenlijken. De missie is blijvend. Een goede missie is geïntegreerd in heel de organisatie en wordt door alle medewerkers nageleefd. Iedereen kent de primaire drive om iedere dag hard te werken voor de organisatie.

De volgende vragen kunnen je helpen bij het formuleren van een missie voor jouw organisatie:

-   Waar staan we voor?
-   Wat is de reden van ons bestaan?
-   Wat is onze belangrijkste drijfveer?

Door die vragen te beantwoorden kom je tot de essentie van jouw organisatie en dus de missie.

Een visie formuleren

In de visie druk je uit wat je wilt bereiken met jouw organisatie. Waar de missie gebouwd is op het verleden is de visie juist gericht op de toekomst. De visie drukt uit wat jouw organisatie uniek maakt ten opzichte van de concurrentie en het geeft richting aan de toekomst. Het vertelt wat je gaat doen en waarom. Anders dan de missie, is de visie wel aan verandering onderhevig. Door ontwikkelingen in de markt, bij klanten of in de samenleving, kan het nodig zijn om de visie bij te schaven.

Deze vragen helpen je bij het formuleren van een visie:

-   Welke ontwikkelingen spelen er in onze branche en bij klanten?
-   Wat willen we op de lange termijn bereiken?
-   Hoe gaan we onze ambities realiseren?

Waarom heb je een missie en een visie nodig?

1. Het geeft duidelijkheid aan de medewerkers waar je samen naar toe werkt:

De missie en visie geven houvast. Dat is zeker belangrijk in moeilijke situaties. Zolang je de kern van het bestaan van de organisatie begrijpt en het gezamenlijke doel voor ogen houdt, kun je de meest lastige situaties doorstaan.

2. Het helpt je bij het nemen van beslissingen:

Iedere beslissing kun je toetsen aan de missie en de visie. Bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsplannen, strategische keuzes of nieuwe werknemers. Past de keuze bij de gezamenlijke overtuigingen en kernwaarden?

3. Het geeft klanten het vertrouwen dat je weet waar je mee bezig bent:

In welke branche je ook actief bent, jouw klanten moeten het vertrouwen hebben dat jouw organisatie een duidelijke koers vaart. De missie en visie helpen je bij het bepalen van die koers.

Hoewel een missie en visie in eerste instantie vage, theoretische begrippen lijken, dragen ze daadwerkelijk bij aan het geven van richting aan jouw organisatie. Een strakke missie en duidelijke visie die breed gedragen worden, maken het makkelijker om beslissingen te nemen en bij te sturen.

Philip van Kemenade is marketing manager bij Dysel en heeft dagelijks contact met eindgebruikers van software.

Deel via:
Facebook Twitter Linkedin Email

Laat hier uw reactie achter!