De 5 voordelen van scrum development

Scrum is een effectieve en flexibele methode om in teamverband software te ontwikkelen. Met een multidisciplinair team werk je in korte ‘sprints’ van twee of drie weken aan de ontwikkeling van een specifiek stuk software. Van idee of concept tot een volledig ontwikkelde oplossing inclusief documentatie. Dit biedt voordelen voor de software-ontwikkelaar, waar ook de klant van profiteert:

1.Verhoogde productiviteit

Bij de scrum-methode wordt gewerkt in een multidisciplinair, zelfsturend team. Iedereen is actief betrokken bij het plannen en verdelen van de taken en het identificeren van eventuele obstakels. Het doel is om door middel van samenwerking (als team) het beste resultaat te behalen. De benodigde kennis voor de software-ontwikkeling is reeds in het team aanwezig, waardoor het team volledig zelfsturend en zelfredzaam is.

2.Verhoogde flexibiliteit

Scrum development biedt flexibiliteit in software-ontwikkeling. Er worden continu prioriteiten gesteld t.a.v. de werkzaamheden die in een sprint worden opgepakt. Komen er belangrijke zaken tussendoor dan hoeven deze niet maanden te blijven liggen, maar kunnen ze direct in de volgende sprint worden opgenomen. En voldoet hetgeen dat wordt opgeleverd na een sprint niet, dan is er direct de mogelijkheid dit bij te sturen of aan te passen in de volgende sprint.

3.In korte tijd een werkend product

Het resultaat van een sprint van twee à drie weken is een product dat volledig gereed is voor gebruik. De software is getest, functioneert volledig en wordt geleverd inclusief documentatie. Dus meteen bruikbaar. Niet maandenlang wachten op een release of nieuwe versie, maar snel beschikken over de oplossing die u nodig heeft.

4.Duidelijk inzicht in de projectvoortgang

Bij scrum development draait het om het nastreven van concrete doelen. De doelen worden per sprint gezamenlijk met de klant opgesteld. Iedereen heeft daardoor dezelfde doelen, waardoor men gezamenlijk hetzelfde nastreeft. Het scrum-team bespreekt tevens dagelijks de werkzaamheden van die dag en de stand van zaken en koppelt dit terug aan de klant.

5.Enkel dat wat nodig is ontwikkelen

Met scrum ontwikkel je enkel dat wat daadwerkelijk nodig is. Elke sprint wordt door het team geëvalueerd alsmede samen met de klant. Dit geeft de mogelijkheid tot het geven van feedback en bijsturen in de ontwikkeling. Uiteindelijk leidt dit er toe dat het eindresultaat een product is dat exact conform de eisen en verwachtingen is.

Thijs Hensbroek is Application Developer bij Dysel en creëert software-oplossingen die klanten ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen.