De kracht van webservices

Voor vrijwel iedere organisatie wordt het uitwisselen van informatie met andere partijen steeds belangrijker. Door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia is dit veel gemakkelijker geworden. De inzet van webservices speelt hierin een belangrijke rol. Communicatie tussen systemen verloopt hierdoor snel en voorspoedig, waardoor u tijd bespaart en fouten voorkomt.

Wat is een webservice?

Een webservice is een toepassing waarbij via vraag-en-antwoord-model diensten worden geleverd door een provider aan een aanvrager zonder menselijke tussenkomst. Met een webservice kan dus op afstand (via internet) vanaf een client een dienst worden opgevraagd aan een server. Denk hierbij aan het maken van een berekening, het sturen van gegevens of het uitvoeren van taken.

Toepassingen van webservices

Webservices worden steeds vaker ingezet. Vaak zelfs zonder dat we ons hier van bewust zijn. Bijvoorbeeld bij het boeken van een vlucht of een hotelkamer, of bij het aanvullen van postcode en huisnummer met complete adresgegevens. Ook het plaatsen van een online bestelling bij een supermarkt werkt middels een interface.

D2V interfaces

Voor bedrijven zijn webservices met name interessant bij de ontwikkeling van Dealer-to-Vendor (D2V) interfaces. Deze worden ingezet om de gegevensuitwisseling tussen dealer en fabrikant/leverancier sneller en eenvoudiger te maken. Hierbij kan worden gedacht aan het samenstellen van je bestelling op de site van de fabrikant, waarna deze informatie volledig automatisch in het eigen systeem kan worden opgenomen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het opvragen van prijs en beschikbaarheid van een artikel of verwachte levertijden bij de leverancier om vervolgens vanuit het eigen system de bestelling te plaatsen. Ook voor het ophalen en inlezen van pakbonnen en facturen kunnen D2V interfaces worden gebruikt.

Belangrijk om te weten

Het maken van een interface d.m.v. webservices vergt input en medewerking van beide partijen; het is dus een tweezijdig proces. Indien beide partijen bereid zijn om data te delen en mee te werken aan de interface, kan deze worden ontworpen en getest. De kosten hiervan kunnen al snel worden terugverdiend door de lagere foutgevoeligheid en de tijdbesparing die het oplevert.

Peter Conijn is Developer bij Dysel en zet moderne technologie om in praktische en bruikbare toepassingen voor klanten.