Marketing is een teamsport

De ‘old school’-gedachte van marketing is dat het een aparte afdeling is, die de producten en diensten van de organisatie aanprijst en zorgdraagt dat deze voorzien in de wensen en behoeften van de doelgroep. Maar in hoeverre blijft deze traditionele blik op marketing nog overeind? Marketing is steeds meer een teamsport geworden; een gedachtegoed van hoe je als organisatie handelt samen met alle medewerkers van alle afdelingen. Marketing raakt iedereen in de organisatie.

Marketing is een teamsport

Een succesvolle marketingstrategie wordt gedragen door de complete organisatie. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan het succes van de strategie. Net als bij een teamsport streef je gezamenlijk naar het beste resultaat en een individuele misser kan gevolgen hebben voor het hele team. Een paar voorbeelden:

-   Verkopers moeten nieuwe business binnenhalen. Maar zonder gedegen kennis van de markt is dat onmogelijk. Wat speelt er bij de doelgroep? Welke wensen en behoeften heeft men? Die inzichten kan marketing leveren.
-   Productontwikkelaars zijn niet enkel verantwoordelijk voor het ontwikkelen van producten die goed werken. De producten moeten ook op lange termijn bijdragen aan de organisatie. Producten moeten ‘hot’ zijn, klaar zijn voor de toekomst en gebruikmaken van de laatste trends.
-   De financiële afdeling moet de financiële huishouding op orde hebben. Maar ze dragen ook bij aan het beeld wat de buitenwereld heeft van de organisatie. Door alles onder controle te hebben, tijdig en juist te communiceren en zaken netjes af te wikkelen dragen ze bij aan een positief imago van de organisatie.
-   De HR-afdeling is de meest voorname cultuurbewaker in de organisatie. Zij zijn er verantwoordelijk voor om mensen aan te nemen en te behouden die qua normen, waarden en kwaliteiten perfect passen in de visie van de organisatie.

Door als team ingespeeld te zijn op elkaar en hetzelfde doel voor ogen te hebben wordt het beste resultaat behaald.

Betrokkenheid is noodzakelijk

Een voetbaltrainer die de tactiek niet deelt met het team, of enkel met de aanvoerder, maakt zichzelf niet populair. Bij een teamsport is betrokkenheid van cruciaal belang. De marketingstrategie moet daarom ook met iedereen gedeeld worden. Het heeft geen nut om een strategie erdoor te drukken. Marketing gaat om een gezamenlijke visie, een missie die je als bedrijf hebt, kernwaarden die je als medewerkers uitdraagt. Je moet achterhalen waar je als bedrijf voor staat, waar je goed in bent en welke toegevoegde waarde je hebt als organisatie. Op deze unieke aspecten baseer je jouw marketingstrategie. Zo waarborg je dat deze past bij de identiteit van het bedrijf en vergroot je de kans op intern draagvlak voor jouw marketinginspanningen.

Philip van Kemenade is marketing manager bij Dysel en heeft dagelijks contact met eindgebruikers van software.