Standaard software? Bestaat dat?

Wanneer je als bedrijf toe bent aan nieuwe software ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen ga je je oriënteren op de softwaremarkt. Een vraag die altijd voorbij komt in dit keuzeproces is:

Ga ik voor maatwerk of ga ik voor standaard software?

Wordt er voor het eerste gekozen dan ga je op zoek naar een partij die deze software voor jou kan gaan maken. In de regel een lang traject met veel hobbels en uitdagingen, maar uiteindelijk krijg je, afgezien van mogelijke technische beperkingen, precies wat je wilt. Dat hier wel wat nadelen aanzitten spreekt voor zich. Om er een paar te noemen:

  • De software partner kent jouw branche niet, hierdoor is er veel overleg nodig om tot de juiste oplossing te komen.
  • Je moet de software zelf onderhouden, een arbeidsintensieve en dus kostbare activiteit.
  • De kennis van de software moet goed geborgd worden, iets wat nog wel eens  over het hoofd gezien wordt en pas opduikt als bepaalde werknemers het bedrijf verlaten.
  • Toekomstige ontwikkelingen in de markt vragen om aanpassingen van de software, waardoor je telkens opnieuw een lang en vaak moeizaam ontwikkeltraject in gaat.

 

Wordt er gekozen voor standaard software, dan zal op basis van het pakket van eisen en wensen een keuze worden gemaakt uit reeds bestaande standaardoplossingen. De praktijk leert echter dat dit pakket van eisen en wensen nooit een standaard lijstje is. Juist niet. Het is een lijst met eisen en wensen geënt op de specifieke processen van dít bedrijf dat opereert in deze specifieke branche.

Ervaring leert dan ook dat als er al een standaardoplossing bestaat die voor 95% aansluit op dit opgestelde pakket van branche-specifieke eisen en wensen je eigenlijk niet meer kunt spreken van standaard software. Je hebt dus eigenlijk een leverancier gevonden die een oplossing biedt voor jouw branche-specifieke vragen. Feitelijk kan je constateren dat:

  • De bewuste leverancier de specifieke branche goed kent en het daarom eenvoudiger is om bepaalde functionaliteiten te bespreken.
  • Je een leverancier hebt gevonden die de software onderhoudt en zorg draagt dat de software meegroeit met toekomstige veranderingen in de markt.
  • De kennis van de software te allen tijde geborgd wordt door deze leverancier.

 

Omdat de software dus gemaakt is voor de branche waarin jij je begeeft kan je dus niet meer spreken van een standaard product. Standaard software bestaat niet, het is eigenlijk branche-specifiek maatwerk.

Peter Gerhardt is Senior Lead Consultant Logistics bij Dysel en helpt klanten maximaal resultaat te behalen met de bedrijfssoftware.