Zoek een ERP-partner, geen ERP-leverancier

ERP-software kan jouw business maken of breken. Maar behalve de software zelf is ook de partij die het ERP-systeem implementeert en ondersteunt van cruciaal belang. Immers, deze partij helpt je bij:

- het maximaal benutten van de mogelijkheden van het ERP-systeem
- het optimaliseren van het systeem en je bedrijfsprocessen nu en in de toekomst
- het waarborgen van de kwaliteit van het systeem richting de toekomst

Kies daarom niet voor een leverancier, maar voor een partner om mee samen te werken. Het verschil tussen leverancier en partner lijkt subtiel, maar heeft een grote impact.

Door samenwerking de beste resultaten

De relatie met een leverancier is eenzijdig; je ontvangt de software en gaat er mee aan de slag. De relatie met een partner is tweezijdig: samen met de partner stem je af welke modules nodig zijn, hoe het systeem wordt ingericht en je definieert de bedrijfsprocessen. Een partner kent jouw type bedrijf en beschikt over ervaring om je te adviseren en als sparringpartner op te treden. Het is evident dat de samenwerking tot de beste resultaten leidt. Je laat je geen pakket aansmeren, maar creëert samen met de specialist in ERP en in jouw branche de oplossing die het beste past bij de eisen en wensen van jouw organisatie.

Een partner luistert naar de klant

Leveranciers bouwen de software op basis van eigen ideeën en zetten deze vervolgens in de markt. Maar een partner luistert ook naar jou en naar andere klanten en verwerkt deze kennis in de software. Het zijn immers de eindgebruikers die de software in de praktijk ervaren en als eerste nieuwe behoeften ontdekken. Behoeften die ontstaan door bijvoorbeeld veranderingen binnen de branche waarin ze actief zijn. Indien de softwarepartner beoordeelt dat de gevraagde functionaliteit van toegevoegde waarde is voor haar klanten, zal het worden ontwikkeld in de standaard en profiteren alle klanten van de nieuwe mogelijkheden.

Wil je maximaal profiteren van ERP-software? Kies dan niet alleen voor een softwarepakket, maar ook voor een softwarepartner!

Philip van Kemenade is marketer bij Dysel en heeft dagelijks contact met eindgebruikers van software.