5 belangrijke stappen in een succesvolle ERP-implementatie

Ieder bedrijf heeft unieke uitdagingen op zakelijk gebied en om succesvol te zijn dient men een geschikte ERP-oplossing te vinden en samen te werken met een ERP-partner met de expertise om de eisen van de branche te begrijpen en een optimale oplossing te implementeren die voldoet aan deze eisen. Na het kiezen van uw softwareleverancier doet u er goed aan onderstaande stappen te volgen om verzekerd te zijn van een ??vloeiende implementatie die u een besparing oplevert in tijd en geld.

1. Projectplanning

Stel doelen die duidelijk de scope van de implementatie afbakenen. Deze doelstellingen bepaalt u aan de hand van een uitvoerige analyse van de huidige bedrijfsprocessen en de zaken die aan verbetering toe zijn. ERP-systemen zijn veelomvattend, dus het is belangrijk nauwkeurig te plannen, verantwoordelijkheden toe te wijzen aan elk lid van het projectteam, een trainingsprogramma op te stellen en dit alles op te nemen in een projectplan.

2. Analyseren van de mogelijkheden van de software

Besteed een volledige week aan het analyseren van de software. Dit is een belangrijke stap in het proces, omdat het bepaalt waar wijzigingen in de software nodig zijn. Zorg ervoor dat de wijzigingen zijn doorgevoerd voor je start met training van de werknemers. Het team dient de juiste weg in te slaan om de kans te vergroten dat aan de verwachtingen wordt voldaan. Train ieder onderdeel van de ERP-software om het team volledig inzicht te geven in de mogelijkheden en eventuele gaps.

3. Datamanagement

Bepaal welke informatie moet worden overgezet door middel van een analyse van de huidige data. De data 100% converteren is geen goed idee, daar er verouderde informatie in het systeem zit. Breng de data en de databron goed in kaart en controleer de compatibiliteit met de software. Het doel van deze stap is eenvoudig - het verbeteren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens.

4. Training & Testing

Om de nauwkeurigheid van de informatie en functionaliteit van de software te testen dient het projectteam te oefenen in een testdatabase. Eventuele problemen met integratie of interfacedesign kunnen nog voor de go-live worden aangepast. Stel nadat het testen is afgerond een gedetailleerd trainingsprogramma op voor uw medewerkers.

5. Go-live & post-implementatie

Stel een checklist op om te zorgen dat alles is afgerond voor de go-live. Leden van het projectteam en afdelingshoofden moeten volledig worden opgeleid om eventuele vragen van gebruikers met betrekking tot het gebruik van de software te kunnen beantwoorden. Het managementteam moet toegewijd blijven aan de software en deze voortdurend evalueren om de voordelen te maximaliseren.

Noor Shaikh is Marketing & Sales Executive in Noord-Amerika bij Dysel en weet alles van de uitdagingen voor equipment dealerships op het gebied van ERP-software.