Hoe ontstaat branchespecifieke software?

Bedrijfssoftware is steeds vaker gericht op een specifieke branche. Softwarepartners specialiseren zich in één of enkele branches en ontwikkelen een softwarepakket dat de processen in die branche(s) optimaal ondersteunt. Vaak krijg ik van klanten vragen die beginnen met ‘Waarom?’. Waarom werkt dit zo in jullie systeem? Waarom hebben jullie voor die oplossing gekozen? Waarom kunnen we het niet op een andere manier doen? Feitelijk vraagt men zich af wat de belangrijkste factoren zijn die de inrichting, technologie en ontwikkeling van branchespecifieke software bepalen. Oftewel, hoe onstaat branchespecifieke software?

De klant!

Iedere dag spreken we met onze klanten over hun organisatie en de uitdagingen die ze tegenkomen. Zij bepalen dan ook voor een heel groot deel onze software-oplossing. De vragen en opmerkingen die we krijgen in gesprekken met onze klanten zijn voor ons belangrijke input voor nieuwe softwareontwikkelingen. Door goed te luisteren komen we te weten wat er speelt in de branche. Uiteraard wil dit niet zeggen dat alles wat een klant roept zonder meer wordt ontwikkeld. Pas wanneer we een trend zien bepalen we of en hoe we deze ontwikkelingen door willen zetten tot een generieke oplossing die we vervolgens breed in onze markt in kunnen zetten.

Het basispakket

De basis van onze branchespecifieke software is al vele jaren Microsoft Dynamics NAV. We houden daarom ook de ontwikkelingen bij Microsoft nauw in de gaten. Hoe verbeteren zij hun pakket? Welke nieuwe technologieën worden toegepast? Welke functionaliteiten worden ontwikkeld? Hoe wordt de integratie met andere Microsoftproducten geoptimaliseerd? Wij kunnen meeliften met de ontwikkelingen bij Microsoft en op die manier onze branchespecifieke software up-to-date en gebruiksvriendelijk houden, en verrijken met nieuwe mogelijkheden. Dit verstrekt ons product waar onze klanten direct van profiteren.

Technologische trends

Uiteraard kijken we ook naar de technologische trends in algemene zin. Met welke technologische ontwikkelingen moeten we rekening houden in onze productontwikkeling? We willen onze klanten een robuuste en toekomstbestendige software-oplossing bieden waarmee zij vooroplopen in hun branche, nu en in de toekomst. Nieuwe technologie biedt ook nieuwe mogelijkheden. We houden goed in de gaten of iets slechts een hype is of mainstream technologie wordt. Bewezen succesvolle technologie passen we toe in bruikbare applicaties en oplossingen voor onze klanten.

De softwarepartner

De gesprekken met onze klanten, de plannen van Microsoft en de technologische trends zijn waardevolle input voor onze software, maar uiteindelijk bepalen wij zelf wat er door ons ontwikkeld wordt in onze branchespecifieke oplossing. Door onze jarenlange ervaring in het ondersteunen van organisaties beschikken we over zeer uitgebreide branchekennis. En het toepassen van die kennis in krachtige, succesvolle software is waar we goed in zijn en waar we ons op blijven richten.

Peter Gerhardt is Senior Lead Consultant Logistics bij Dysel en helpt klanten maximaal resultaat te behalen met bedrijfssoftware.